Beyaz Kan Hücreleri

Beyaz Kan Hücreleri

Beyaz kan hücreleri, vücudu enfeksiyonlardan koruyan, bağışıklık sistemi parçasıdır. Bu hücreler kanın şekilli elemanları arasında % 1'lik bölümünü oluşturmaktadır. Kırmızı kan hücrelerine göre oldukça az sayıdadır. Ancak herhangi bir enfeksiyon sırasında sayıca artarlar. Hücreler kısmen kemik iliğinde üretilirken, kısmen de lenfoid dokularda üretilmektedir. 4-8 saat dolaşımda kalırlar. Dokularda 4-5 gün yaşayabilirler. Beyaz kan hücreleri granül içermelerine göre 2 gruba ayrılır. Granül içerenler granülositler, içermeyenler ise agranülositler olarak tanımlanırlar.

Granülositler

3 türde beyaz kan hücresi bulunmaktadır.

1) Nötrofiller: Bunlar beyaz kan hücrelerinin en yaygın olan türleridir. Soluk mavi pembe granülleri bulunur. Beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 62 kadarı bunlardandır. Vücudun bakterilere karşı en önemli savunma aracıdır. Fagositoz denilen işlemle yani bakterileri sindirerek öldürürler. Bu hücreler yaşamları boyunca 5-20 adet bakteriyi fagosite ederler. Enfeksiyon durumunda sayıca artarlar.

2) Eozinofiller: Bunlar beyaz kan hücrelerinin % 2 kadarını oluşturur. Vücutta parazit, antijen antikor kompleksini yok eder, alerjik reaksiyonlarda etkili olurlar.

3) Bazofiller: Yaklaşık % 0,4 oranındaki beyaz kan hücreleri bunlardan meydana gelir. Bu hücrelerin işlevleri tam olarak bilinmemekle birlikte, alerjik reaksiyonlarda etkili oldukları düşünülür. İçeriklerinde serotonin, Heparin ve histamin bulunur.

Agranülositler

Bu beyaz kan hücreleri granül içermez ve 2 türde olur.

1) Monositler: Beyaz kan hücrelerinin % 5,3 kadarını oluştururlar. Dolaşımda olan fagositler olan kan hücreleri en büyük olanlardır. Kanda 10-20 saat kalmakta, ardından dokulara geçerek makrofaj adını alarak, uzun zaman yaşarlar. Yaşamlarında 100 kadar bakteriyi fagosite ederler. Eskimiş, hasarlı ve ölü hücreleri yok ederler. Makrofaj halde akciğer, karaciğer, lenf düğümleri, dalak, cilt ve bağırsaklarda olurlar.

2) Lenfositler: Bunların % 75 kadarı T-lenfositlerdir. Beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 30 kadarını oluştururlar. Tek çekirdekleri olan hücrelerin 2 türü bulunmaktadır.

a) T-Lenfositler: Lenfositlerin % 75 kadarı bunlardır. Hücresel bağışıklıktan sorumlu olurlar. Yaşamlarına kemik iliği kök hücrelerinden başlar, ardından sinüs bezinde olgunlaşırlar. Bu dönemde yüzeylerine çok sayıda reseptör yerleşmektedir. T-hücre yüzeylerinde yüzey immünglobulin yoktur. Bunların yerine antijenleri özgül şekilde tanıyan TCR yani T hücre reseptörü bulunmaktadır. T lenfositi sadece tek tip antijene TCR taşımaktadır. Antijen organizmaya girdiği zaman buna özgü reseptör taşıyan T lenfositleri bulmakta ve uyarmaktadır. Böylece T lenfositler başkalaşır ve antijene duyarlı olan T lenfositler meydana gelir. Bunlar immün sistemin oldukça önemli hücreleridir. Antikora doğrudan bağlı olmayan, hücrelerin yönettiği özgül immüniteyi oluşturur. Bunların çok sayıda türü vardır.

Yardımcı T hücreleri: Hücre zarı üzerinde CD4 denilen proteinleri bulunmaktadır. Bunların yardımcı ve uyarıcı etkisi bulunur. Diğer lenfositlerin işlevlerini arttırırlar. Sayıca azalırlarsa T ve B hücrelerin antijene yanıtı bozulur. Çeşitli sitokin salgılayarak diğer hücrelerin güçlenmesine artmasına yardımcı olurlar. Bunlar immün sistemin idarecisi gibidir. Yüzeylerinde olan CD4 molekülü de AIDS etkeni olan HIV virüsü için giriş kapısı konumundadır.

Sitotoksik T hücreleri (Katil T hücreleri): Bunlar CD8 yüzey molekülü taşımakta ve öldürücü rolleri bulunmaktadır. Vücutta parazit, virüs, bakteri gibi zararlı olabilecek organizmalara, hücrelere saldırıp öldürürler.

Bellek T hücreleri: Bunlar antijeni tanıyan, uzun ömürlü ve vücutta bağışıklık oluşturmuş olan hücrelerdir.

Baskılayıcı T hücreleri: Bunlar bağışıklık yanıtını dengeleyerek, aşırılığı önler.

b) B-Lenfositler: Kemik iliğinde olgunlaşan hücreler bağışıklıktan sorumlu olurlar. Kanda bulunan lenfositlerin % 25 kadarı, dalakta olanların % 50 kadarı B-lenfosittir. Uyarıldıklarında başkalaşıma uğrar ve plazma hücresi haline gelirler. Plazma hücresinin çoğalması mümkün değildir ve kısa ömürlü olurlar. Bir kısmı bellek hücre haline gelir. Bunlar uzun ömürlü olurlar. Antijenle karşılaştıklarında hızlı çoğalır ve güçlü antikor yanıtı verirler.

Son Güncelleme : 29.04.2021 22:43:17
Beyaz Kan Hücreleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Beyaz Kan Hücreleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Beyaz Kan Hücreleri"
İyi günler, gittiğim hastanede normal kan tahlili teslerimde beyaz kan seviyemin sınırda olduğunu gördük fakat bu beyaz kan nedir ve eksikliği bende ne gibi bir rahatsızlık ortaya çıkaracaktır veya bu seviyeyi normale getirmem için ne yapmam gerekiyor bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.
Çelik . 28.10.2018 12:16:16
CEVAP YAZ
Epitel Hücre
Epitel Hücre
Epitel Hücre, Epitel terimi Yunanca epi ve thelos sözcüklerinden oluşmaktadır. Epi sözcüğü, üstte, üzerinde anlamı taşımaktadır. Thekos kelimesi ise, örtü anlamına gelmektedir. Epitel hücre, vücudumuzdaki dokuyu oluşturan hücrelere verilen isimdir. ...
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir, Yassı yapıda genellikle örtücü doku işlevi yapan hücrelerdir. Epidermiste cildin en üst tabakasında bulunur. Ağız boşluğu, deri, rahim ağzı, vajina gibi alanları örten skuamöz hücreler bozulmaya başladığında epitel yapı etraftaki...
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal hücre anormalliği, ile alakalı olan smear incelemesi tamamen bir kanser tarama testidir. Bu taramanın en temel amacı kanser var ise bu durumun en erken evrelerini tespit etmektir. Serviksten biyopsi alınarak doku incelendikten sonra kan...
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi, İdrarda ve idrar yollarında maya hücresi bulunması bağırsaklarda yaşayan yararlı organizmaların sayısının zararlı organizma sayısından daha düşük olduğunu göstermektedir. Bağırsaklarda bulunan çok sayıda yararlı ve zararlı mikro...
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi, Bilindiği gibi her canlı hücrelerden meydana gelmektedir. Hücre ise anlının en küçük yapı taşıdır. Hücreler bir araya gelerek canlıyı oluşturmaktadır. Bu bilgiye dayanarak bitkilerinde hücrelerden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bitk...
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi, Beyin hücreleri nöron adıyla bilinmektedir. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunmakta olan bütün organları, vücudun hareket sistemini kontrol altına almıştır. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunan kaslara, bütün organlara ve vüc...
Tübüler Adenom
Tübüler Adenom
Tübüler adenom, tüm insanlarda meydana gelebilen bir kanser hastalığıdır. Direk olarak kalın bağırsak üzerinde görülen bu kanser türü, ciddi tehlikeler taşıyan bir hastalıktır. Günümüzde birçok kanser hastalığı gibi net tedavileri olmayan bu rahatsız...
Neoplazm Nedir
Neoplazm Nedir
Neoplazm nedir, herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının tesiri altında çıkıp anormal ve hızlı çoğalma ile ortaya çıkıp, hızlı ve anormal bir şekilde çoğalma gösteren kitlelerin genel adıdır. Neoplazmin lati...
Dna İzolasyonu Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
DNA izolasyonu, organik açıdan bozulmamış olan hücrelerde özel teknikler aracılığıyla DNA molekülünün ortaya çıkarılmasına verilen isimdir. DNA, hücre içerisinde; kloroplastlarda, mitokondride ve çekirdekte yer almaktadır. DNA izolasyonu ise oldukça ...
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici besinler, Bazı yiyecekler ve özellikle sebzeler vücudun ve hücrelerin yenilenmesini sağlayarak, vücudun yenilenmesini sağlarlar. İnsan yaşamı boyunca hastalıklarla, bazı tahrip edici ve strese neden olan pek çok sağlık sorunuyla karş...
Atipik Hücre
Atipik Hücre
Atipik Hücre; Değişken yapılı, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen, normal hücrelerde çekirdek-stoplazma oranlarında bozulma ile oluşan hücrelerdir. Kısaca normalin dışında özellik gösteren hücreler oldukları söylenebilir. 1985 yılında l...
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz hücre bölünmesi, yani daha bilinen bir anlamda kanser birçok insanın hayatındaki en büyük sorundur. Tıbbi olarak net bir çözümü olmayan kontrolsüz hücre bölünmesi çoğunlukla sonu ölümle biten bir hastalıktır. Fakat bazı insanlar bu sorunla...

 

Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Tübüler Adenom
Neoplazm Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
Hücre Yenileyici Besinler
Atipik Hücre
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kök Hücre Kullanım Alanları
Endoservikal Hücre
Metaplazi Nedir
Dna Görevleri
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Hücre Yenilenmesi
İdrarda Epitel Hücre
Kas Hücresi
Diploit Hücre
Parabazal Hücre Nedir
Hücre Yenileyici Kremler
İnsan Hücresi
Gibberellik Asit
Embriyonik Kök Hücre
Hücre Ölümü
Üreme Hücreleri
Hücre Kültürü
Hücre Yenileyici Bitkiler
Popüler İçerik
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları, hücre,bir zarın içindeki protoplazma ile ortasındaki çekirdekten meydana gelen, dokunun en küçük parçasına verilen isi...
Endoservikal Hücre
Endoservikal Hücre
Endoservikal hücre, Rahim dışındaki bazı hücrelerin veya hemen hemen hepsinin yok olması bitmesidir.Halk arasında rahim ağzı yarası olarakta bilinir.E...
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir: Metaplazi patolojik olarak değişmiş bir hücre tipinin, başka bir değişmiş dokuya normal olmayan dönüşümüdür. Bu dönüşüm daha çok anor...
Dna Görevleri
Dna Görevleri
DNA Görevleri, Deoksiribo Nükleik asit kısaltılmış ismi (DNA) bütün organizmaların ve bazı virüslerin canlılık ve biyolejik gelişmeleri için olması ge...
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir, Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için...
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi, insan vücudunun zarar gören organlarının yada cildin yenilenmesi ve onarılması için kendi temeli içerisinde meydana getirdiği doğal...
İdrarda Epitel Hücre
İdrarda Epitel Hücre
İdrarda epitel hücre, epitel hücrelerinden kurulmuş vücudun iç ve dış yüzeylerini örten bir hücre dokusudur. Epitel hücreler tek ya da çok katlı bir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022