Mitoz

Mitoz

Mitoz amip gibi bir hücreli canlılardan insanlar gibi çok hücreli canlılarda görülen bölünerek çoğalma işlemine verilen addır ve genel olarak mitoz bölünme olarak anılır. Mitoz bölünme bütün canlılarda ve hatta organizmalarda görülmektedir. Mitoz bölünmede ana hücre ile oluşan yavru hücre tıpa tıp aynı olmak zorundadır. Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik sağlanamaz çünkü tek eşli yani bireysel bir üreme yöntemidir. Oluşan yavru hücrelerin şekilleri, kalıtsal özellikleri ana hücreye benzer. Mitoz bölünme, yaralanan ve yaşlanan hücrelerin yerine yeni hücreler üretilmesi için kullanılır. Organizmalarda büyümeyi sağlayan mitoz bölünmenin ta kendisidir. Mitoz bölünmede olgunlaşan ana hücre bölünerek 2 hücre haline gelir. Mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.

Mitoz bölünme öncesi hücre bölünmek için hazırlık evresine girer. İki mitoz arasında geçen bu evre interfaz olarak adlandırılır. İnterfaz bölünmenin asıl evresi değildir. İnterfaz canlının normal yaşamını sürdürdüğü evredir. İnterfaz evresinde beslenme, gelişme, büyüme, biyokimyasal tepkimeler gibi olaylar gerçekleşir, hücre bölünmeye karar verdiğinde ise bölünmeye ait davranışlar sergilemeye başlar.

Mitozun evresinde görülen değişiklikler:
  • Kromozomlar kendilerini eşler. Hücredeki kalıtsal madde miktarı iki katına çıkar.
  • Kromozom eşleşmesi ile meydana gelen iki iplikli kromozomun her bir ipliğine kromatit adı verilir.
  • Kromatitler birbirlerine sentromerler ile bağlanır.
  • Sentroiller kendilerini eşler.
  • Hücre içerisinde ATP sentezi, RNA sentezi, protein sentezi, büyüme gibi metabolik faaliyetler meydana gelir.
Mitoz bölünmenin evreleri:

Çekirdek bölünmesi: İnterfaz evresi dışında çekirdek bölünmesi profaz, metefaz, anafaz, telofaz olmak üzere dört evrede gerçekleşir.

Profaz evresi: Ağımsı bir yapı gösteren kromatin ipliği, helezon şekilde kıvrılarak kısalıp kalınlaşması ve kromozom oluşması bu evrede gerçekleşir. Kromozomlar profaz evresinde gözle görünür hale gelmeye başlar. İnterfaz evresinde eşlenen sentrioller aynı kutuplara çekilirken aralarında iğ iplikleri adı verilen bağlar oluşur. Profaz evresinin sonlarına doğru çekirdek zarı ve çekirdekçiğin erimeye başladığı görülür. Ancak sentrioller sadece hayvan hücrelerine ait yapılardır bitki hücrelerinin mitozu sırasında görülmez.

Metafaz evresi: İğ ipliklerine tutunan kromozomlar hücrenin ortasına yani ekvator düzlemine dizilir. Kromozomların en net şekilde görüldüğü evre metafaz evresidir. Her bir kromozoma ait sentromerler belirgin bir şekilde ikiye ayrılırak bölünür ve kromatitler tam olarak birbirinden ayrılır. Sentromerler bütün kromatitlerde aynı anda ayrılır. Kromatitler sentromerleri ile iğ ipliklerine tutunurlar ve zıt kutuplara doğru harekete geçerler.

Anafaz evresi: Kromatitlerin zıt kutuplara gelmesiyle birlikte birbirlerinden ayrılarak kardeş kromatitler adı verilen 2 kromatit oluştururlar. Kardeş kromatitler kutuplara vardığında anafaz evresi sona erer.

Sitoplazma bölünmesi: Çekirdek bölünmesi hücre sitoplazma bölünmesi geçirir. Bitki hücrelerinde ve hayvan hücrelerinde mitoz bölünmenin farklarından biri de sitoplazma bölünmesidir. Hayvan mitoz bölünmesinde sitoplazma boğumlanarak, bitki mitoz bölünmesinde ise ara lamel oluşturularak bölünme gerçekleşir.
Son Güncelleme : 22.02.2021 18:01:13
Mitoz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mitoz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mitoz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Epitel Hücre
Epitel Hücre
Epitel Hücre, Epitel terimi Yunanca epi ve thelos sözcüklerinden oluşmaktadır. Epi sözcüğü, üstte, üzerinde anlamı taşımaktadır. Thekos kelimesi ise, örtü anlamına gelmektedir. Epitel hücre, vücudumuzdaki dokuyu oluşturan hücrelere verilen isimdir. ...
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir, Yassı yapıda genellikle örtücü doku işlevi yapan hücrelerdir. Epidermiste cildin en üst tabakasında bulunur. Ağız boşluğu, deri, rahim ağzı, vajina gibi alanları örten skuamöz hücreler bozulmaya başladığında epitel yapı etraftaki...
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal hücre anormalliği, ile alakalı olan smear incelemesi tamamen bir kanser tarama testidir. Bu taramanın en temel amacı kanser var ise bu durumun en erken evrelerini tespit etmektir. Serviksten biyopsi alınarak doku incelendikten sonra kan...
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi, İdrarda ve idrar yollarında maya hücresi bulunması bağırsaklarda yaşayan yararlı organizmaların sayısının zararlı organizma sayısından daha düşük olduğunu göstermektedir. Bağırsaklarda bulunan çok sayıda yararlı ve zararlı mikro...
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi, Bilindiği gibi her canlı hücrelerden meydana gelmektedir. Hücre ise anlının en küçük yapı taşıdır. Hücreler bir araya gelerek canlıyı oluşturmaktadır. Bu bilgiye dayanarak bitkilerinde hücrelerden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bitk...
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi, Beyin hücreleri nöron adıyla bilinmektedir. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunmakta olan bütün organları, vücudun hareket sistemini kontrol altına almıştır. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunan kaslara, bütün organlara ve vüc...
Tübüler Adenom
Tübüler Adenom
Tübüler adenom, tüm insanlarda meydana gelebilen bir kanser hastalığıdır. Direk olarak kalın bağırsak üzerinde görülen bu kanser türü, ciddi tehlikeler taşıyan bir hastalıktır. Günümüzde birçok kanser hastalığı gibi net tedavileri olmayan bu rahatsız...
Neoplazm Nedir
Neoplazm Nedir
Neoplazm nedir, herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının tesiri altında çıkıp anormal ve hızlı çoğalma ile ortaya çıkıp, hızlı ve anormal bir şekilde çoğalma gösteren kitlelerin genel adıdır. Neoplazmin lati...
Dna İzolasyonu Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
DNA izolasyonu, organik açıdan bozulmamış olan hücrelerde özel teknikler aracılığıyla DNA molekülünün ortaya çıkarılmasına verilen isimdir. DNA, hücre içerisinde; kloroplastlarda, mitokondride ve çekirdekte yer almaktadır. DNA izolasyonu ise oldukça ...
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici besinler, Bazı yiyecekler ve özellikle sebzeler vücudun ve hücrelerin yenilenmesini sağlayarak, vücudun yenilenmesini sağlarlar. İnsan yaşamı boyunca hastalıklarla, bazı tahrip edici ve strese neden olan pek çok sağlık sorunuyla karş...
Atipik Hücre
Atipik Hücre
Atipik Hücre; Değişken yapılı, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen, normal hücrelerde çekirdek-stoplazma oranlarında bozulma ile oluşan hücrelerdir. Kısaca normalin dışında özellik gösteren hücreler oldukları söylenebilir. 1985 yılında l...
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz hücre bölünmesi, yani daha bilinen bir anlamda kanser birçok insanın hayatındaki en büyük sorundur. Tıbbi olarak net bir çözümü olmayan kontrolsüz hücre bölünmesi çoğunlukla sonu ölümle biten bir hastalıktır. Fakat bazı insanlar bu sorunla...

 

Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Tübüler Adenom
Neoplazm Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
Hücre Yenileyici Besinler
Atipik Hücre
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kök Hücre Kullanım Alanları
Endoservikal Hücre
Metaplazi Nedir
Dna Görevleri
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Hücre Yenilenmesi
İdrarda Epitel Hücre
Kas Hücresi
Diploit Hücre
Parabazal Hücre Nedir
Hücre Yenileyici Kremler
İnsan Hücresi
Gibberellik Asit
Embriyonik Kök Hücre
Hücre Ölümü
Üreme Hücreleri
Hücre Kültürü
Hücre Yenileyici Bitkiler
Popüler İçerik
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları, hücre,bir zarın içindeki protoplazma ile ortasındaki çekirdekten meydana gelen, dokunun en küçük parçasına verilen isi...
Endoservikal Hücre
Endoservikal Hücre
Endoservikal hücre, Rahim dışındaki bazı hücrelerin veya hemen hemen hepsinin yok olması bitmesidir.Halk arasında rahim ağzı yarası olarakta bilinir.E...
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir: Metaplazi patolojik olarak değişmiş bir hücre tipinin, başka bir değişmiş dokuya normal olmayan dönüşümüdür. Bu dönüşüm daha çok anor...
Dna Görevleri
Dna Görevleri
DNA Görevleri, Deoksiribo Nükleik asit kısaltılmış ismi (DNA) bütün organizmaların ve bazı virüslerin canlılık ve biyolejik gelişmeleri için olması ge...
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir, Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için...
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi, insan vücudunun zarar gören organlarının yada cildin yenilenmesi ve onarılması için kendi temeli içerisinde meydana getirdiği doğal...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022