Hücre Membranı

Hücre Membranı

Hücre membranı, bilinen diğer adıyla hücre zarı hücrenin dış bölümünde yer alır. Molekülleri özelliklerine göre hücre içerisine meydan veya dışarı bırakan katmandır. Tüm bitkisel ve hayvan hücrelerinde bulunur. Dinamik, şeffaf, esnek ve seçici geçirgen yapılı zardır. Hücre zarı, epeyce karma karışık ve devingen yapısıyla, hücre canlılığının çok fazla mühim bileşenidir. Hücre canlılığının ve orijinal hücre işlevlerinin sürekliliğini olası kılan çok fazla mühim birtakım fonksiyonları gerçekleştirir, bunları kabaca şu biçimde sıralamak mümkündür. Hücre içi ortamın orijinal bileşimini hücre dışı ortamdan ayırmak, hücre içi ile hücre dışı ortamlar içinde seçici tek biçimde madde alışverişini sağlayarak hücrenin atıklarını hücre dışı ortama sunmak, hücre dışından hücreye gereken maddeleri almak ve hücre içi ortamın orijinal yapısını savunmaya destekçi olmak, komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak.

Hücre; Canlının canlılık nitelikleri taşıyan en küçük birimidir ve vazife açısından en minik parçası manasına gelmektedir. Hücre zarı ise; bitkisel, hayvan hücrelerinde hücrenin dış bölümünde moleküllerin özelliklerine göre hücre içerisine geçişini sağlar veya dışarı bırakan dinamik, şeffaf, esnek ve seçici geçirgen yapıda olan bir katmandır. Hücre zarı o denli incedir ki olağan mikroskopla değil fakat elektron mikroskobuyla ayırt edilebilir. Zar iki taraflı geçiş sağlar. Hem tek içe hem de dışa dönük yağ moleküllerinden meydana gelen uçsuz bucaksız duvar gibidir. Bu yağ parçacıklarının içinde hücreye giriş ve çıkış imkanı sunan kapılar ve zarın dış ortamı tanımasını imkanı sunan algılayıcılar vardır. Bu kapılar ve algılayıcılar protein moleküllerinden yapılmıştır. Hücre çeperinin üstünde yer alırlar ve hücreye yapılmış olan tüm giriş ve çıkışları dikkatli şeklinde denetlerler .

Hücre zarının özellikleri
 • Dinamik yapıdadır .
 • Kalınlığı 6-10 nm'dir
 • Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur
 • Fosfolipit ismi verilen tek tabakadan oluşur
 • İnce ve elastik yapıdır .
 • %60 protein ve %40 lipitlerden oluşmuştur
Hücre zarını ortaya çıkartan maddeler
 • Zar lipitleri
 • Fosfolipit
 • Glikolipit
 • Sterol
 • Zar proteinleri
 • Zar karbonhidratları
Hücre zarından geçebilenler
 • Glikoz, aminoasit, su, madensel tuzlar
 • A, D, E, K vitaminleri
 • Oksijen ,
 • Karbondioksit
Hücre zarı görevleri
 • Hücre içi ortamın orijinal bileşimini hücrenin dışındaki ortamdan bölmek
 • Hücre içi ile hücre dışı ortamlar içinde seçici tek biçimde madde alışverişini sağlayarak hücrenin atıklarını hücre dışı ortama sunmak, hücre dışından hücreye gereken maddeleri almak ve hücre içi ortamın orijinal yapısını korumak için destekçi olmak
 • Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak
 • Hücreyi dış ortamdan böler
 • Hücreye şeklini verir
 • Madde giriş - çıkşını tertip eder
 • Etkin transfer olayını tertip eder
 • Hücrenin beslenmesine destekçi olabilir
 • Komşu ve başka hücreyi bulur
 • Hücrenin yıpranan bölümünü onarır
 • Hücreyi alınacak hormonları tanır
 • Metabolizma atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak iç ortamı tertip eder
 • Prokaryot hücreye sahip canlılarda zardaki solunum enzimleri yardımıyla enerji yapımı sağlanır
Hücre çeperi nedir?
Bitki hücrelerinde hücre zarının haricinde selülozdan oluşmuş çeper vardır, buna hücre duvarı veya hücre çeperi denir
Son Güncelleme : 12.04.2021 09:04:33
Hücre Membranı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hücre Membranı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hücre Membranı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Epitel Hücre
Epitel Hücre
Epitel Hücre, Epitel terimi Yunanca epi ve thelos sözcüklerinden oluşmaktadır. Epi sözcüğü, üstte, üzerinde anlamı taşımaktadır. Thekos kelimesi ise, örtü anlamına gelmektedir. Epitel hücre, vücudumuzdaki dokuyu oluşturan hücrelere verilen isimdir. ...
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir, Yassı yapıda genellikle örtücü doku işlevi yapan hücrelerdir. Epidermiste cildin en üst tabakasında bulunur. Ağız boşluğu, deri, rahim ağzı, vajina gibi alanları örten skuamöz hücreler bozulmaya başladığında epitel yapı etraftaki...
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal hücre anormalliği, ile alakalı olan smear incelemesi tamamen bir kanser tarama testidir. Bu taramanın en temel amacı kanser var ise bu durumun en erken evrelerini tespit etmektir. Serviksten biyopsi alınarak doku incelendikten sonra kan...
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi, İdrarda ve idrar yollarında maya hücresi bulunması bağırsaklarda yaşayan yararlı organizmaların sayısının zararlı organizma sayısından daha düşük olduğunu göstermektedir. Bağırsaklarda bulunan çok sayıda yararlı ve zararlı mikro...
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi, Bilindiği gibi her canlı hücrelerden meydana gelmektedir. Hücre ise anlının en küçük yapı taşıdır. Hücreler bir araya gelerek canlıyı oluşturmaktadır. Bu bilgiye dayanarak bitkilerinde hücrelerden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bitk...
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi, Beyin hücreleri nöron adıyla bilinmektedir. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunmakta olan bütün organları, vücudun hareket sistemini kontrol altına almıştır. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunan kaslara, bütün organlara ve vüc...
Tübüler Adenom
Tübüler Adenom
Tübüler adenom, tüm insanlarda meydana gelebilen bir kanser hastalığıdır. Direk olarak kalın bağırsak üzerinde görülen bu kanser türü, ciddi tehlikeler taşıyan bir hastalıktır. Günümüzde birçok kanser hastalığı gibi net tedavileri olmayan bu rahatsız...
Neoplazm Nedir
Neoplazm Nedir
Neoplazm nedir, herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının tesiri altında çıkıp anormal ve hızlı çoğalma ile ortaya çıkıp, hızlı ve anormal bir şekilde çoğalma gösteren kitlelerin genel adıdır. Neoplazmin lati...
Dna İzolasyonu Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
DNA izolasyonu, organik açıdan bozulmamış olan hücrelerde özel teknikler aracılığıyla DNA molekülünün ortaya çıkarılmasına verilen isimdir. DNA, hücre içerisinde; kloroplastlarda, mitokondride ve çekirdekte yer almaktadır. DNA izolasyonu ise oldukça ...
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici besinler, Bazı yiyecekler ve özellikle sebzeler vücudun ve hücrelerin yenilenmesini sağlayarak, vücudun yenilenmesini sağlarlar. İnsan yaşamı boyunca hastalıklarla, bazı tahrip edici ve strese neden olan pek çok sağlık sorunuyla karş...
Atipik Hücre
Atipik Hücre
Atipik Hücre; Değişken yapılı, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen, normal hücrelerde çekirdek-stoplazma oranlarında bozulma ile oluşan hücrelerdir. Kısaca normalin dışında özellik gösteren hücreler oldukları söylenebilir. 1985 yılında l...
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz hücre bölünmesi, yani daha bilinen bir anlamda kanser birçok insanın hayatındaki en büyük sorundur. Tıbbi olarak net bir çözümü olmayan kontrolsüz hücre bölünmesi çoğunlukla sonu ölümle biten bir hastalıktır. Fakat bazı insanlar bu sorunla...

 

Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Tübüler Adenom
Neoplazm Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
Hücre Yenileyici Besinler
Atipik Hücre
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kök Hücre Kullanım Alanları
Endoservikal Hücre
Metaplazi Nedir
Dna Görevleri
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Hücre Yenilenmesi
İdrarda Epitel Hücre
Kas Hücresi
Diploit Hücre
Parabazal Hücre Nedir
Hücre Yenileyici Kremler
İnsan Hücresi
Gibberellik Asit
Embriyonik Kök Hücre
Hücre Ölümü
Üreme Hücreleri
Hücre Kültürü
Hücre Yenileyici Bitkiler
Popüler İçerik
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları, hücre,bir zarın içindeki protoplazma ile ortasındaki çekirdekten meydana gelen, dokunun en küçük parçasına verilen isi...
Endoservikal Hücre
Endoservikal Hücre
Endoservikal hücre, Rahim dışındaki bazı hücrelerin veya hemen hemen hepsinin yok olması bitmesidir.Halk arasında rahim ağzı yarası olarakta bilinir.E...
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir: Metaplazi patolojik olarak değişmiş bir hücre tipinin, başka bir değişmiş dokuya normal olmayan dönüşümüdür. Bu dönüşüm daha çok anor...
Dna Görevleri
Dna Görevleri
DNA Görevleri, Deoksiribo Nükleik asit kısaltılmış ismi (DNA) bütün organizmaların ve bazı virüslerin canlılık ve biyolejik gelişmeleri için olması ge...
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir, Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için...
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi, insan vücudunun zarar gören organlarının yada cildin yenilenmesi ve onarılması için kendi temeli içerisinde meydana getirdiği doğal...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022