Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Dendritik Hücre

Dendritik Hücre

Dendritik hücre, memelilerdeki bağışıklık sistemini oluşturan immün (Bağışıklık kazanmış) hücrelerden biridir. Ana işlevi antijenleri işlemek ve bağışıklık sisteminin diğer hücrelerine sunmaktır. Adaptif ve doğuştan gelen bağışıklık sistemi arasında bir haberci olarak davranırlar.

İmmün yanıtın düzenlemesinde rol oynayan Dendritik hücreler, beyin, testis ve göz haricinde tüm dokularda bulunmaktadır. Özellikle henüz farklılaşmamış T lenfositleri uyararak birincil immün cevabın oluşmasını sağlamaktadırlar. Bu işlevlerini gerçekleştirebilmek için antijeni kapma, işleme tabi tutma ve uygun kostimülan moleküllerle hücre yüzeyinde sunma becerisine sahiptirler. DH'ler B hücre fonksiyonlarının oluşumunda etkili olduklarından humoral immünite gelişiminde önemli role sahiptir.

İlk defa 1868'de Langerhans tarafından cilt epitel dokusunda görülmüştür. 1973'te Ralph Steinman dalakta dendritik şekilli hücre olduğunu gözlemlemiştir. Ardından yalnızca dalakta değil birçok lenfoid ve lenfoid olmayan dokuda bulunduğu görülmüştür.

DH'lerin yapısal görünümlerinin yanında yüzeylerindeki bazı moleküllerin varlığının, eksikliğinin veya fonksiyonel yeteneklerinin tanımlanması gereklidir. Temel morfolojik görüntüde, hücre yüzeyinden dışarı çıkan uzantıları mevcuttur. Ancak bunların yanında, antijeni işlemek için endosom, lisosom ve epidermisdeki Langerhans hücreleri ve Birbeck granülleri gibi yapılar da bulunmaktadır. Bunlara rağmen henüz bu hücreleri spesifik olarak tanımlayan hücre belirleyicisi bulunamamıştır.

Bu hücrelere oluşum ve farklılaşma açısından bakıldığında DH'ler ilk olarak hematopoetik (Kan oluşturan) kök hücrelerden kaynaklanmakla birlikte, kemik iliğinde miyeloid (Omuriliğe ait) ve lenfoid (Lenfe benzer) seri temelli farklı iki tipte DH bulunmaktadır. Bu farklılaşmaya neden olan ana sitokinin (Cytokine) ise Flt-3L bulunduğu görülmüştür. Bu iki farklı tipteki DH hücresi arasındaki en önemli ayrım ise lenfoid DH'lerde CD8α yüzey belirleyicisi varken miyeloid olanlarda bu indikatör bulunmamaktadır. Çevresel) dokuda DH immatür (Tam gelişmemiş) yapıdayken, matür (Olgun) şekilleri timus (İç göğüs bezi) ve sekonder (İkincil) lenfoid organlarda mevcuttur. Miyeloid DH'ler iki şekilde bulunur;

1. Epitelyal (Gözenekli doku) yüzeylerde Langerhans hücreleri şeklinde.

2. Cildin dermisi (Alt deri) veya solid (Tam) organların interstisyumunda dermal veya interstisyal DH biçiminde.

Olgun ve tam gelişmemiş dendritik hücrelerin özellikleri incelendiğinde, çevresel dokuda bulunan DH'lerin immatür yapıda oldukları ve antijenle karşılaşıp onu yakaladıklarında, bağışıklığı harekete geçirmek üzere lenfoid organlara göç ettikleri görülür. Yaklaşık 48 saat içinde gerçekleşen bu işlem süresince DH'lerde bazı yapısal ve işlevsel değişimler görülmektedir. Bu değişim sonucunda immün yanıtın (Matür DH) oluşumunu sağlayan bazı aktif hücreler oluşur. İmmatür DH ise antijeni yakalamakta ve olgunlaşma safhasında dokudan drene olduğu lenf düğümüne gelmekte, bu safhada da olgun (Matür) DH'ye dönüp, henüz farklılaşmamış T lenfositleri uyarmaktadır. Bu olayda kemokinlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Kemokin enflamasyon alanından salgılanan interlökin-8 gibi heparin bağlayan, makrofajları, T lenfositlerini çeken moleküllerdir.

Olgun ve olgunlaşmamış DH'lerin başlıca yapısal ve işlevsel farklılıkları

  • Kılavuz DH'lerin kemik iliğine yerleştiği ve sitokin salınımı yaptığı gözlenir.
  • İmmatur DH'ler kan ve dokularda olan, sitoplazmik çıkıntıları oluşmaya başlamış, antijen alımı için reseptörlere sahip, hücre içi yüksek MHC klas II ve düşük CCR7'ye sahip antijeni tanıma ve yakalama özelliği bulunan hücrelerdir.
  • Matür DH'ler ise lenfoid organlarda yerleşmiş, sitoplazmik uzantıları belirgin olan, hızlı hareket eden ve antijen alımı için reseptörleri azalmış, T lenfosit sitokinlerini üretebilen ve T lenfositleri uyaran hücrelerdir.
Görüldüğü üzere immatür haldeyken antijeni yakalama ve işleme tabi tutma özelliği olan DH'nin, çevresel uyaranlarla olgunlaşma evresi geliştikçe, T hücreleri uyaran hücre karakteri taşımaktadır. DH'nin fonksiyonları üç grupta toplanır:

1. Antijen sunumu ve T lenfositin aktive edilmesi.

2. İmmün toleransın oluşumu ve sürekliliği.

3. B lenfositlerle bellek immünite sağlanması.
Son Güncelleme : 23.01.2024 03:39:30
Dendritik Hücre ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Dendritik Hücre Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Dendritik Hücre"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Epitel Hücre
Epitel Hücre
Epitel Hücre, Epitel terimi Yunanca epi ve thelos sözcüklerinden oluşmaktadır. Epi sözcüğü, üstte, üzerinde anlamı taşımaktadır. Thekos kelimesi ise örtü anlamına gelmektedir. Epitel hücre, vücudumuzdaki dokuyu oluşturan hücrelere verilen isimdir. Şe...
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir, Yassı yapıda genellikle örtücü doku işlevi yapan hücrelerdir. Epidermiste cildin en üst tabakasında bulunur. Ağız boşluğu, deri, rahim ağzı, vajina gibi alanları örten skuamöz hücreler bozulmaya başladığında epitel yapı etraftaki...
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal hücre anormalliği, ile alakalı olan smear incelemesi tamamen bir kanser tarama testidir. Bu taramanın en temel amacı kanser var ise bu durumun en erken evrelerini tespit etmektir. Serviksten biyopsi alınarak doku incelendikten sonra kanseri...
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi, İdrarda ve idrar yollarında maya hücresi bulunması bağırsaklarda yaşayan yararlı organizmaların sayısının zararlı organizma sayısından daha düşük olduğunu göstermektedir. Bağırsaklarda bulunan çok sayıda yararlı ve zararlı mikro...
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi, Bilindiği gibi her canlı hücrelerden meydana gelmektedir. Hücre ise anlının en küçük yapı taşıdır. Hücreler bir araya gelerek canlıyı oluşturmaktadır. Bu bilgiye dayanarak bitkilerinde hücrelerden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bitk...
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi, Beyin hücreleri nöron adıyla bilinmektedir. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunmakta olan bütün organları, vücudun hareket sistemini kontrol altına almıştır. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunan kaslara, bütün organlara ve vüc...
Tübüler Adenom
Tübüler Adenom
Tübüler adenom, tüm insanlarda meydana gelebilen bir polip çeşididir. Direk olarak kalın bağırsak üzerinde görülen bu kanser türü, ciddi tehlikeler taşıyan bir hastalıktır. Günümüzde birçok kanser hastalığı gibi net tedavileri olmayan bu rahatsızlık,...
Neoplazm Nedir
Neoplazm Nedir
Neoplazm nedir, herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının tesiri altında çıkıp anormal ve hızlı çoğalma ile ortaya çıkıp, hızlı ve anormal bir şekilde çoğalma gösteren kitlelerin genel adıdır. Neoplazmin lati...
Dna İzolasyonu Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
DNA izolasyonu, organik açıdan bozulmamış olan hücrelerde özel teknikler aracılığıyla DNA molekülünün ortaya çıkarılmasına verilen isimdir. DNA, hücre içerisinde; kloroplastlarda, mitokondride ve çekirdekte yer almaktadır. DNA izolasyonu ise oldukça ...
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici besinler, Bazı yiyecekler ve özellikle sebzeler vücudun ve hücrelerin yenilenmesini sağlayarak, vücudun yenilenmesini sağlarlar. İnsan yaşamı boyunca hastalıklarla, bazı tahrip edici ve strese neden olan pek çok sağlık sorunuyla karş...
Atipik Hücre
Atipik Hücre
Atipik Hücre; Değişken yapılı, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen, normal hücrelerde çekirdek-sitoplazma oranlarında bozulma ile oluşan hücrelerdir. Kısaca normalin dışında özellik gösteren hücreler oldukları söylenebilir. 1985 yılında ...
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz hücre bölünmesi, yani daha bilinen bir anlamda kanser birçok insanın hayatındaki en büyük sorundur. Tıbbi olarak net bir çözümü olmayan kontrolsüz hücre bölünmesi çoğunlukla sonu ölümle biten bir hastalıktır. Fakat bazı insanlar bu sorunla...

 

Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Tübüler Adenom
Neoplazm Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
Hücre Yenileyici Besinler
Atipik Hücre
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kök Hücre Kullanım Alanları
Endoservikal Hücre
Metaplazi Nedir
Dna Görevleri
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Hücre Yenilenmesi
İdrarda Epitel Hücre
Kas Hücresi
Diploit Hücre
Parabazal Hücre Nedir
Hücre Yenileyici Kremler
İnsan Hücresi
Gibberellik Asit
Embriyonik Kök Hücre
Hücre Ölümü
Üreme Hücreleri
Hücre Kültürü
Hücre Yenileyici Bitkiler
Popüler İçerik
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları, hücre,bir zarın içindeki protoplazma ile ortasındaki çekirdekten meydana gelen, dokunun en küçük parçasına verilen isi...
Endoservikal Hücre
Endoservikal Hücre
Endoservikal hücre, Rahim dışındaki bazı hücrelerin veya hemen hemen hepsinin yok olması bitmesidir.Halk arasında rahim ağzı yarası olarakta bilinir.E...
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir: Metaplazi patolojik olarak değişmiş bir hücre tipinin, başka bir değişmiş dokuya normal olmayan dönüşümüdür. Bu dönüşüm daha çok anor...
Dna Görevleri
Dna Görevleri
DNA Görevleri, Deoksiribo Nükleik asit kısaltılmış ismi (DNA) bütün organizmaların ve bazı virüslerin canlılık ve biyolejik gelişmeleri için olması ge...
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir, Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için...
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi, insan vücudunun zarar gören organlarının yada cildin yenilenmesi ve onarılması için kendi temeli içerisinde meydana getirdiği doğal...
İdrarda Epitel Hücre
İdrarda Epitel Hücre
İdrarda epitel hücre, epitel hücrelerinden kurulmuş vücudun iç ve dış yüzeylerini örten bir hücre dokusudur. Epitel hücreler tek ya da çok katlı bir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024