Sinir Hücresi

Sinir Hücresi

Sinir Hücresi, Diğer adıyla Nöron olarak bilinen sinir sisteminin temel fonksiyonel birimine verilen addır. İnsan beyni yaklaşık 100 ila 120 milyar nöron yani sinir hücresi içerir. Sinir hücrelerinin birbirleri ile elektriksel ve kimyasal sinyallerle haberleştiği geniş ağ ise sinir sistemi olarak adlandırılıyor. Sinir sistemi trilyonlarca sinir hücresinin beyin, omurilik ve vücudun diğer alanlarına yayılarak oluşturduğu geniş bir ağdan meydana geliyor. Sinir hücreleri sınıflarına göre 3 bölümde incelenebilir, bunlar; Duyusal nöronlar, motor nöronlar ve internöronlardır.
  • Duyusal nöron; duyuların alınmasından sorumlu nöronlardır, ışık, basınç, koku, tat ve sesi beyne iletmede görev alırlar.
  • Motor nöronlar; dokular, organlar ve organların işleyişi ile ilgili görevlerde yer alan nöronlardır, kasların kasılması ya da işleyişi sırasında görev alırlar. Salgı bezlerini harekete geçiren sinir hücreleri motor nöronlardır.
  • İnternöronlar; duyular ve dokular arasındaki işleyişte yer alan nöronlarır, sinir sistemini kontrol ederler. Öğrenme ve algıyı kontrol gibi görevlerde yer alırlar.
Sinir sistemini sinir hücreleri oluştururlar. Vücutta bulundukları yerlere göre farklı kimyasal içeriklerde ya da şekillerde olabilirler. Birbirleri ile sıkı ilişkide olan sinir hücreleri sinirler arası bilgi alış verişini sağlayan mikro bilgisayarlardır. Sinir hücreleri arasındaki bilgi alış verişinin yapıldığı noktalar Sinaps olarak adlandırılır. Değişik tip ve yapılarda olan sinapsların neredeyse tümü bilgi alış verişinden sorumludurlar. Sinaps sayısı arttıkça merkezi sinir sistemi o kadar gelişir ve merkeze gelen iletiler sinaps sayısı arttıkça daha kalite şekillerde işlenir. Böylelikle zeka ve algıyla kıyaslamalarda asıl olan beyin büyüklüğü değil sinasp sayısıdır. Sinaps sayısının azlığı zeka geriliğinin bir belirtisi olarak da sayılabilir. Sinapslarda sinir hücreleri birbirine temas etmezler. İki sinir hücresi arasında bir sinaps boşluğu bulunur. Şekillerine göre nöronları sınıflandırmak gerekirse;
  • Tek kutuplu nöronlar; Omurgasız hayvanlarda ve omurgalıların duyu nöronlarında görülen nöron tipidir. Unipo olarak da bilinirler. Bu tip nöronlarda gövdeden uzanan tek bir uzantı vardır. Duruma göre sonradan dallanma yapabilir. Hücre gövdesinden uzanırlar.
  • İki kutuplu nöronlar; Bipolar nöronlar olarak da adlandırılan bu nöronlar iç kulak retina ve burunda yer alan sinir hücreleridir. Aksın ve dentrit adı verilen uzantılar hücre gövdesinin iki yanından uzanırlar. Aksonlar; Hücre gövdesinden çıkan uzun uzantılarken, dentritler hücre gövdesinin kısa yapılı uzantılarıdır.
  • Çok kutuplu nöronlar; Daha çok beyinde bulunan bu nöronlarda çok sayısa akson ve dentrit bulunur. Multipolar olarak da bilinen çok kutuplu nöronlar, çevreden aldıkları uyarıları beyne taşıyarak gelen uyarılara cevap üretir ve cevabı tepki organına taşırlar.
Bazı bilim adamları sinir hücrelerinin büyüdüğünü, yenilenerek çoğaldığını savunmaktadırlar. Özellikle koku duyusunu sağlayan sinir hücreleri ve hipokampüsteki nöronlar yenilenerek çoğalan sinir hücrelerinin en bariz örnekleridir.

Sinir sistemi beyin ve omuriliğin kaslar, salgı bezleri ve duyu organları ile iletişimini sağlarken endokrin sistemle birleşerek iç organların işleyişini kontrol altına alır ve insan davranışlarının süreçlerini düzenler. Bu süreçler gülme, yürüme gibi fiziki hareketleri içeren eylemlerin yanında duygu ve motivasyon gibi içsel bilişsel süreçleri de kapsar.
Son Güncelleme : 08.04.2021 01:03:59
Sinir Hücresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sinir Hücresi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sinir Hücresi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Epitel Hücre
Epitel Hücre
Epitel Hücre, Epitel terimi Yunanca epi ve thelos sözcüklerinden oluşmaktadır. Epi sözcüğü, üstte, üzerinde anlamı taşımaktadır. Thekos kelimesi ise, örtü anlamına gelmektedir. Epitel hücre, vücudumuzdaki dokuyu oluşturan hücrelere verilen isimdir. ...
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir, Yassı yapıda genellikle örtücü doku işlevi yapan hücrelerdir. Epidermiste cildin en üst tabakasında bulunur. Ağız boşluğu, deri, rahim ağzı, vajina gibi alanları örten skuamöz hücreler bozulmaya başladığında epitel yapı etraftaki...
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal hücre anormalliği, ile alakalı olan smear incelemesi tamamen bir kanser tarama testidir. Bu taramanın en temel amacı kanser var ise bu durumun en erken evrelerini tespit etmektir. Serviksten biyopsi alınarak doku incelendikten sonra kan...
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi, İdrarda ve idrar yollarında maya hücresi bulunması bağırsaklarda yaşayan yararlı organizmaların sayısının zararlı organizma sayısından daha düşük olduğunu göstermektedir. Bağırsaklarda bulunan çok sayıda yararlı ve zararlı mikro...
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi, Bilindiği gibi her canlı hücrelerden meydana gelmektedir. Hücre ise anlının en küçük yapı taşıdır. Hücreler bir araya gelerek canlıyı oluşturmaktadır. Bu bilgiye dayanarak bitkilerinde hücrelerden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bitk...
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi, Beyin hücreleri nöron adıyla bilinmektedir. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunmakta olan bütün organları, vücudun hareket sistemini kontrol altına almıştır. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunan kaslara, bütün organlara ve vüc...
Tübüler Adenom
Tübüler Adenom
Tübüler adenom, tüm insanlarda meydana gelebilen bir kanser hastalığıdır. Direk olarak kalın bağırsak üzerinde görülen bu kanser türü, ciddi tehlikeler taşıyan bir hastalıktır. Günümüzde birçok kanser hastalığı gibi net tedavileri olmayan bu rahatsız...
Neoplazm Nedir
Neoplazm Nedir
Neoplazm nedir, herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının tesiri altında çıkıp anormal ve hızlı çoğalma ile ortaya çıkıp, hızlı ve anormal bir şekilde çoğalma gösteren kitlelerin genel adıdır. Neoplazmin lati...
Dna İzolasyonu Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
DNA izolasyonu, organik açıdan bozulmamış olan hücrelerde özel teknikler aracılığıyla DNA molekülünün ortaya çıkarılmasına verilen isimdir. DNA, hücre içerisinde; kloroplastlarda, mitokondride ve çekirdekte yer almaktadır. DNA izolasyonu ise oldukça ...
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici besinler, Bazı yiyecekler ve özellikle sebzeler vücudun ve hücrelerin yenilenmesini sağlayarak, vücudun yenilenmesini sağlarlar. İnsan yaşamı boyunca hastalıklarla, bazı tahrip edici ve strese neden olan pek çok sağlık sorunuyla karş...
Atipik Hücre
Atipik Hücre
Atipik Hücre; Değişken yapılı, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen, normal hücrelerde çekirdek-stoplazma oranlarında bozulma ile oluşan hücrelerdir. Kısaca normalin dışında özellik gösteren hücreler oldukları söylenebilir. 1985 yılında l...
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz hücre bölünmesi, yani daha bilinen bir anlamda kanser birçok insanın hayatındaki en büyük sorundur. Tıbbi olarak net bir çözümü olmayan kontrolsüz hücre bölünmesi çoğunlukla sonu ölümle biten bir hastalıktır. Fakat bazı insanlar bu sorunla...

 

Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Tübüler Adenom
Neoplazm Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
Hücre Yenileyici Besinler
Atipik Hücre
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kök Hücre Kullanım Alanları
Endoservikal Hücre
Metaplazi Nedir
Dna Görevleri
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Hücre Yenilenmesi
İdrarda Epitel Hücre
Kas Hücresi
Diploit Hücre
Parabazal Hücre Nedir
Hücre Yenileyici Kremler
İnsan Hücresi
Gibberellik Asit
Embriyonik Kök Hücre
Hücre Ölümü
Üreme Hücreleri
Hücre Kültürü
Hücre Yenileyici Bitkiler
Popüler İçerik
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları, hücre,bir zarın içindeki protoplazma ile ortasındaki çekirdekten meydana gelen, dokunun en küçük parçasına verilen isi...
Endoservikal Hücre
Endoservikal Hücre
Endoservikal hücre, Rahim dışındaki bazı hücrelerin veya hemen hemen hepsinin yok olması bitmesidir.Halk arasında rahim ağzı yarası olarakta bilinir.E...
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir: Metaplazi patolojik olarak değişmiş bir hücre tipinin, başka bir değişmiş dokuya normal olmayan dönüşümüdür. Bu dönüşüm daha çok anor...
Dna Görevleri
Dna Görevleri
DNA Görevleri, Deoksiribo Nükleik asit kısaltılmış ismi (DNA) bütün organizmaların ve bazı virüslerin canlılık ve biyolejik gelişmeleri için olması ge...
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir, Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için...
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi, insan vücudunun zarar gören organlarının yada cildin yenilenmesi ve onarılması için kendi temeli içerisinde meydana getirdiği doğal...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022